Vad gäller för sekretessregler i skolan?

Kommentarer inaktiverade för Vad gäller för sekretessregler i skolan? 22 februari 2012

Många av de allmänna handlingar som förvaras på kommunala skolor är offentliga. Skolans verksamhet delas upp i undervisning och elevvård. För undervisningsrelaterad verksamhet råder vanligtvis ingen sekretess – betyg, närvaro, scheman och allt annat som hör till den vanliga undervisningen är offentligt. Detsamma gäller till exempel utvärderingar och individuella utvecklingsplaner, så länge de inte innehåller känsliga uppgifter om elevernas hälsa och privatliv – i sådant fall ska en sekretessprövning göras innan de lämnas ut. Prov kan däremot vara sekretessbelagda.

Inom den elevvårdande verksamheten råder stark sekretess (omvänt skaderekvisit) för uppgifter som rör den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inom skolhälsovården och hos kurator och psykolog. Sådana uppgifter lämnas bara ut om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att det skulle orsaka skada för eleven eller elevens närstående.

Den svagare graden av sekretess (rakt skaderekvisit) gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden inom elevvården i övrigt. Uppgifterna lämnas normalt ut, om det inte finns anledning att anta att eleven skulle lida men av röjandet. Det kan till exempel handla om avstängningar och andra disciplinära åtgärder.

De flesta sekretessbelagda uppgifter inom skolan kan lämnas ut i avidentifierat skick eller med fullmakt från den uppgifterna berör.

Kommentering avstängd

FÅ VÅRT NYHETSBREV

© 2016 Ung Media Sverige. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes