När är en handling ”förvarad” på en myndighet?

Kommentarer inaktiverade för När är en handling ”förvarad” på en myndighet? 22 februari 2012

En handling är förvarad på en myndighet om den rent fysiskt finns inom myndighetens lokaler. Också om handlingen är utlånad eller om en tjänsteman på myndigheten har tagit den med sig hem räknas den som förvarad på myndigheten. Handlingar som enbart kan uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel är förvarade på myndigheten om personalen har möjlighet att ta fram och läsa av innehållet på plats. Handlingar som arkiverats eller låsts in ska alltid göras tillgängliga när någon frågar efter dem. Handlingar får inte förstöras, ändras eller lämnas bort efter att de har begärts ut.

Kommentering avstängd

FÅ VÅRT NYHETSBREV

© 2016 Ung Media Sverige. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes