Hur kan man formulera en begäran?

Kommentarer inaktiverade för Hur kan man formulera en begäran? 22 februari 2012

Här är ett exempel på hur du kan formulera dig när du begär ut allmänna handlingar. Det är en mall som kan hjälpa dig att vara tydlig och underlätta handläggningen av din begäran, men du kan såklart formulera dig på många olika sätt och ändå förvänta dig svar.

Begäran om kopia av allmän handling (2 kap.13 § TF)

Till Skolinspektionen. Plats och datum.

Jag skulle vilja begära ut kopior av alla anmälningar som har inkommit till Skolinspektionen om X-skolan sedan januari 2011.

Om handlingarna innehåller uppgifter som skyddas av sekretesslagen önskar jag ta del av dem i övrigt, enligt 2 kap. 12 § TF.

Jag är beredd att betala vad det kostar, enligt fastställd avgift, men om det rör sig om fler än X sidor vill jag att ni kontaktar mig innan ni verkställer begäran.

Observera att begäran ska behandlas skyndsamt. Kontakta mig genast om något i denna begäran är oklart.

Jag önskar att få kopiorna skickade till följande adress:

Med vänliga hälsningar,

(e-postadress och telefonnummer)

Kommentering avstängd

FÅ VÅRT NYHETSBREV

© 2016 Ung Media Sverige. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes